Sinekle (Vektör) Mücadele Özelleştirme Hizmetleri

 

Ülkemizdeki yasa ile yerel yönetimlere verilmiş kent sınırları içerisindeki Vektör Kontrol Hizmetleri 1980'li yıllardan itibaren yapılmaktadır. Ancak bu hizmetlerin tamamen bilimsel temellere dayandığını ve en önemlisi, sonuç değerlendirmesinin yapılabildiğini söylemek zor, zaman zaman da imkansızdır.

Yerel Yönetimler faaliyet raporlarında Çevre ve Halk Sağlığına yönelik bu hizmetlerini sadece alınan şikayet sayıları ve harcanan bütçe veriler (Personel, İlaç, Ekipman alımı v.s.) ile ifade edebilmektedir. Size ve bütçenize göre oluşucak proje ile prezentasyonun hazırlanmasında temel amaç mücavir alanlarınıza bağlı tüm yerlerin Sivrisinek, Karasinek, Kene, Yakağan, Mucuk vb. zararlıların mücadelesinin Halk Sağlığı için büyük önem arz ettiği ve bu ilaçlama hizmeti için uygulamaya geçilmesinin gerekliliğini ortaya koymak ve haşere kontrol çalışmalarının rasyonel ve başarılı bir şekilde uygulamasını sağlamaktadır.

Firmamız WHO onaylı aktif maddeler ithal ederek kendi ürettiği insektisit ilaçlar ile vektör mücadelesinde başarılı ve şikayetsiz sezonları sağlıklı olarak yaşamanızı sağlayacaktır.